Uvođenje poslovnog informacijskog sustava u poduzeću Marjan voće d.o.o.

OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

„POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - 2“

Naziv projekta: “Uvođenje poslovnog informacijskog sustava u poduzeću Marjan voće d.o.o.”

Ukupna vrijednost projekta: 1.735.012,50 kn

EU sufinanciranje projekta: 900.164,18 kn

Razdoblje provedbe projekta: 01.02.2019. – 01.08.2020. godine

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.03.2.1.19.1214

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj!

Opći cilj projekta je doprinijeti razvoju malog i srednjeg poduzetništva na nacionalnoj i regionalnoj razini povećanjem produktivnosti i konkurentnosti poduzeća Marjan voće d.o.o. uvođenjem novog poslovnog informacijskog sustava komunikacije poslovanja kojem će glavna zadaća biti informacijsko povezivanje svih poslovnih procesa. Specifični cilj je poboljšanjem učinkovitosti, djelotvornosti i prilagodljivosti poslovnih procesa temeljem uvođenja novog poslovnog informacijskog sustava komunikacije poslovanja postići smanjenje operativnih troškova te omogućiti daljnji razvoj poduzeća, povećati udio na domaćem i međunarodnom tržištu odgovarajući pri tome na zahtjeve kupaca, uz istovremeno očuvanje postojećih radnih mjesta

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA U MJESECIMA: 18 mjeseci

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Ivana Ivanišević, voditeljica projekta

e-mail: info@marjan-voce.hr

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranicama:

http://www.strukturnifondovi.hr

http://www.razvoj.gov.hr

http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Marjan voće d.o.o.